تفاوت عطر و ادکلن

صنعت عطر

عطرها ممکن است شامل صدها ترکیب در یک فرمول شیمیایی باشند. برخی فکر می کنند عطر همان اسانسی است که در شیشه ریخته می شود. و ادکلن همان عطرهای مارک دار می باشد. در حالی که اینطور نیست!

خواندن